خود شيفته (جوك جديد)(داستان كوتاه)(عاشقا

جوایشو بعد میگم

����� دوشنبه دهم شهریور 1393����� 12:29 ������� كيان| |

ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ " ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧﺶ " ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﻣﯿﮑﻨﻦ !... ﺑﻘﻮﻝ ﺑﻬـــــــــــــــﺮﻭﺯ ﻭﺛﻮﻕ : . ﯾﻪ ﻣـــــــــــــــﺮﺩ ﻧﺸﻮﻧﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﻡ

ﺯﻧـــــــــــــــﺶ ﺑﺸﻢ ... ﻣﺎ ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ .. ﻣﺎ

ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺭﻓﺘﯿﻢ .. ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻭﻟﮯ ﻫﻤﻪ ﺑﮯ

ﻋﺼﺎﺑﯿﻢ ﻭ ﻣﻮﺟﮯ !.. ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﯾﻢ !. ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ !. ﻫﻢ ﺍﺯ

ﺩﺯﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﻠﯿﺲ !! ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ... ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺩﻧﯿﺎﯾﮯ ﮐﮧ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ

ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻟﮕﺪ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ

 
����� سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393����� 12:56 ������� كيان| |

ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ " ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧﺶ " ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﻣﯿﮑﻨﻦ !... ﺑﻘﻮﻝ ﺑﻬـــــــــــــــﺮﻭﺯ ﻭﺛﻮﻕ : . ﯾﻪ ﻣـــــــــــــــﺮﺩ ﻧﺸﻮﻧﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﻡ

ﺯﻧـــــــــــــــﺶ ﺑﺸﻢ ... ﻣﺎ ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ .. ﻣﺎ

ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺭﻓﺘﯿﻢ .. ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻭﻟﮯ ﻫﻤﻪ ﺑﮯ

ﻋﺼﺎﺑﯿﻢ ﻭ ﻣﻮﺟﮯ !.. ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﯾﻢ !. ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ !. ﻫﻢ ﺍﺯ

ﺩﺯﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﻠﯿﺲ !! ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ... ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺩﻧﯿﺎﯾﮯ ﮐﮧ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ

ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻟﮕﺪ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ

 
����� سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393����� 12:56 ������� كيان| |

(نامه ای از یک پدر حتما بخونید قشنگه ..)

دخترکم
برای کسی که برایت نمیجنگد نجنگ....
چرا اشکهایت را هر روز پاک کنی.......
کسی که باعث گریه ات میشود را پاک کن...

دخترکم
به سوی کسی که ناز میکند دست نیاز دراز نکن...
بیاموز این تو هستی که باید ناز کنی....

دخترکم
تو زیباترینی... .
همیشه با این باور زندگی کن...
خودت را فراموش نکن...
شاید گریه یا خنده ات برای بعضی ها بی ارزش باشد....
اما به یاد داشته باش ، کسانی هستند که وقتی میخندی جان تازه میگیرند....

دخترک من!
هیچگاه برای شروع دوباره دیر نیست....
اشتباه که کردی برخیز....
اشکالی ندارد ، بگذار دیگران هر چه دوست دارند بگویند.....
خوب باش
ولی
سعی نکن این را به دیگران بفهمانی که اگر کسی ذره ای شعور داشته باشد ، خاص بودنت را در مییابد....
زمستان است....
زیاد میشنوی هوا دو نفره است!
به درک که دو نفره است تنها قدم زدن دنیای دیگری دارد..
دخترکم
شاید شاهزاده را همه بشناسند اما
باور داشته باش که برای پدرت تو ملکه هستی.
گریه کرده ای؟
رنج کشیده ای؟
سرت کلاه رفت؟
اذیتت کرده اند؟
عیبی ندارد....
نگذار تکرار شود.تکرار دردناکتراست.

����� دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393����� 22:14 ������� كيان| |

زن و مردی چند سال بعد از ازدواجشون صاحب پسری میشن و چند روز بعد از تولد
 
بچه متوجه میشن که اون یه نابغه اس بچه در یک سالگی مثل یک آدم بزرگ شروع
 
به حرف زدن میکنه و در دوسالگی به اکثر زبانها حرف میزنه در سه سالگی با اساتید
 
دانشگاه به بحث و تبادل نظر میپردازه و در چهار سالگی پیش بینی های باور نکردنی
 
راجع به علم و پیشرفت اون میکنه در جشن تولد 5 سالیگش در حضور همه فامیل
 
اعلام میکنه :
 
من دقیقا یک سال دیگه میمیرم ، مادرم 18 ماه بعد از من میمیره و پدرم یک سال بعد
 
از مرگ مادرم میمیره !!
پسر بچه همون طور که گفته بود در شش سالگی میمیره و مرد بلافاصله در چندین
 
شرکت بیمه همسرش رو بیمه عمر میکنه طبق پیش بینی بچه مادرش هم در
 
تاریخی که گفته بود میمیره و ثروت هنگفتی بخاطر بیمه عمر زن نصیب مرد میشه !
مرد تصمیم میگیره یک سال باقی مانده از عمرش رو به خوشی بگذرونه ، پس به
 
سفرهای تفریحی زیادی میره ، در بهترین هتلهای جهان اقامت میکنه ، گران ترین
 
خودروهای دنیا رو برای خودش میخره و در آخرین روز عمرش تمام دوستان و
 
آشنایانش رو دعوت میکنه ، مهمونی مفصلی میگیره و آخرین شب زندگیش رو با یک
 
دختر زیبا مشغول خوشگذرونی میشه ...
صبح با صدای جیغ دختره از خواب پا میشه و در حالی که تعجب کرده بود که چرا هنوز
 
زنده اس میپرسه چی شده ؟
دختره جواب میده : وکیل خانوادگی شما تو راهرو افتاده و هیچ حرکتی نمیکنه ، فکر
 
کنم فوت شده
 
 
 
 
����� دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393����� 21:59 ������� كيان| |

بکارت مغزت را بردار! مغز که باکره نباشد٬ کلمات فاحشگی میکنند..

و طرفدارانش با خواندنشان ارضاء میشوند!

 
چون٬ در جامعه ای زندگی میکنیم که به زنان میاموزند٬
مراقب باشید کسی به شما تجاوز نکند.. اما
به هیچ مردی نمی آموزند که به کسی تجاوز نکنید..
...
 
داریم جایی زندگی میکنیم که٬
 
هرزگی.. مد٬ بی آبرویی.. کلاس٬ مستی و دود.. تفریح٬
 
و دزد بودن و لاشخوری و گرگ بودن.. رمز مــــوفقیـــته!!
وقتی به اینا فکر میکنم٬ میبینم جهنم همچین جای بدی هم نیست! خدایا..
دنیــایت شهوت سرایی شده برای خودش.. نمیخـــوای فیلتــــرش کنی ؟
 
 
����� دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393����� 21:11 ������� كيان| |

����� دوشنبه سیزدهم مرداد 1393����� 13:13 ������� كيان| |

ﻗﺪﺭﺕ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ
( ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ IAS ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ )
ﺯﻧﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ 200 $ ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ
ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ( ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﺟﻨﺲ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ...
ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﺪ )
ﺯﻥ ﻣﺒﻠﻎ 1000 $ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ ، ﻣﻐﺎﺯﻩ
ﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﯼ ﮐﻨﺎﺭﯼ 1000 $ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩ
ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭ 800 $
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ 200 $ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺟﯿﺒﺶ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﯼ
ﮐﻨﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ 1000 $
ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻘﻠﺒﯿﺴﺖ، ﻭ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ .
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺿﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ؟

�э�ȝ��: قدرت ذهن, تست هوش
����� سه شنبه دهم تیر 1393����� 20:14 ������� كيان| |

چقدر توی مجازی همدیگرو دلداری دادیم
چقدر +18 سرکاری خوندیم, چقد تسبیح گم شد!
چقدر سلامتی همدیگه پیک زدیم
چقدر پسرا ساپورتو کیلیپس دخترارو مسخره کردن
چقدر دخترا ابرو ها و مارک شرت پسرارو مسخره کردن...
چقدر پست های همو بدون اجازه کپی کردیم
چقدر لینک گذاشتیمو کسی ادد نکرد
چقدر با هم خندیدیم , چقدر با هم گریه کردیم
چقدر بهمون گفتن عقده ای چقدر لای جمیعت تنها بودیم
چقدر جنتی رو مسخره کردیم بنده ی خدا رو
چقدر تو مهمونی پستای بچه هارو لایک کردیم
چقدر بهمون گفتن هویج فرند
و چقدر از این چقدر ها داشتیم!
راستی میدونید (چقدر) دوستون دارم خانواده ی مجازی!...
مخصوصا تویی که الان لبخند رو لبته
*;%;*
*;%;*;%;*
*;%;*;%;*;%;*
)|(
(__)
اين گل تقديم ب تو هرچندخودت گلي
( ' :') ('; ' )
,/) )\,,/) )\,
¿, ,¿, ,¿, ,¿
من و تو
دوستیم
تا همیشه...

����� دوشنبه نهم تیر 1393����� 20:58 ������� كيان| |

هميشه داستان همين است ... آنقدر غرق در زندگي مي شويم كه فراموش مي كنيم تداوم تنفس مان از لطف بي دريغ توست ... رمضان يادآور تهي دستي ما در مقابل بزرگي و عظمت توست ... رمضان فرصتي دوباره است تا اسب سركش نافرماني مان را رام كنيم ... رمضان هنگامه ي درك عشق حقيقي است ... شايد اين آخرين فرجه براي ما باشد شايد ...

فرا رسيدن ماه ميهماني خدا، رمضان الكريم بر همه دوستان عزيز تبريك و تهنيت باد ... بياييد يكديگر را از دعاي خير فراموش نكنيم ...

����� دوشنبه نهم تیر 1393����� 19:7 ������� كيان| |

miss-A